Pokyny k 2. kolu plošného testovania,  ktoré sa bude konať dňa 07. a 08.11. 2020 v obci Klubina


  1. Ak ste mali počas prvého celoplošného testovania pozitívny výsledok testu, tak sa druhého kola testovania nemôžete zúčastniť a ani vaši rodinní príslušníci, ktorí sú s vami v spoločnej domácnosti, aj napriek tomu, že mali negatívny výsledok testu, avšak aj pre nich platí  karanténa, ktorá sa  končí po 10-tich dňoch za podmienky, že nikto z vás nemal za posledné 3 dni žiadne klinické príznaky alebo nikto  z vás nemal úzky kontakt s pozitívnou osobou na COVID-19.

  2. Ak ste sa nezúčastnili na prvom kole testovania, či už dobrovoľne, alebo ste sa nedali testovať z dôvodu veku nad 65 rokov, tak v druhom kole, ktoré bude prebiehať dňa 7.11. a 8.11.2020 platí nasledovné: Na základe aktuálne obdržanej informácie z Úradu vlády SR:  účasť na testovaní podľa platného Uznesenie vlády SR sa radí medzi výnimky zo zákazu vychádzania. Z tohto  vyplýva, že  na 2. kole celoplošného testovania sa môže zúčastniť aj občan bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania.

  3. Testovanie sa uskutoční v čase od 08.00 hod. do 20.00 hod. podľa časového harmonogramu, ktorý je zverejnený na webovej stránke obce, úradnej tabuli pred obecným úradom, v predajniach potravín a v predajniach v obci

  4. Vyzývame občanov, aby dodržiavali  vyhlášku č. 15/2020 ÚVZ SR.

 

Obecný úrad v prípade požiadavky osamelých seniorov, ktorí si nedokážu zabezpečiť základný nákup, ani prostredníctvom príbuzných, resp. susedov sa môžu obrátiť                                            na starostku obce  Mgr. Boženu Poliačkovú na tel. čísle: 0918 562 896.