Mimoriadna situácia, ktorá je zapríčinená pandémiou koranavírusu postihla aj našich drobných remeselníkov, živnostníkov ale aj ľudí, ktorí robili rôzne služby a zatvorením prevádzok stratili príjem.

Vláda prijala podmienky na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenia tejto mimoriadnej situácie. Vzhľadom k tomu, že často drobní živnostníci, remeselníci a ľudia, ktorých sa týka táto podpora majú problém s vypísaním žiadosti, rozhodlo sa mesto v spolupráci s Úradom práce pomôcť  týmto ľudom. O podporu môže žiadať samostatne zárobkovo činná osoba, alebo zamestnávatelia, ktorých sa podľa týchto podmienok týka podpora. O podporu je možné požiadať do konca mesiaca, vždy za predošlý mesiac a výška príspevku na úhradu časti mzdy zamestnanca pre zamestnávateľa alebo samostatne činnú osobu je podľa tejto tabuľky:

pokles tržieb (kategórie) marec 2020
menej ako 10% 0,-eur
10 %, - 19,99% 90,- eur
20 %, - 29,99% 150,- eur
30 %, - 39,99% 210,- eur
40 a viac % 270,- eur
pokles tržieb (kategórie) apríl 2020
menej ako 20% 0,- eur
≥ 20 %, od 20,00-39,99% 180,- eur
≥ 40 %, od 40,00-59,99% 300,- eur
≥ 60 %, od 60,00-79,99% 420,- eur
≥ 80 %, od 80% a viac 540,- eur
Po konzultáciách s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny sme pripravili vzorové vyplnené tlačivo s vysvetlivkami, v prípade nejasností je možné obrátiť na infolinku:
Infolinka:   +421 2 2211 5656
Pracovné dni:   6:00 – 22:00
Všetky dôležité informácie sú zverejnené aj na stránke: www.pomahameludom.sk

Vzor žiadosti je v prílohe, ktorá je názorné vyplnená s vysvetlivkami. Nakoľko je žiadosť potrebné posielať elektronicky za predošlý mesiac, zostalo už málo času aby žiadatelia podali žiadosť za mesiac marec.

Príloha:
1. Vzor žiadosti
2. Žiadosť
3. SK NACE činnosti