Milí spoluobčania,

Obec Klubina v spolupráci s DHZ v Klubine Vás srdečne pozývajú na stavanie mája.

Stretneme sa dňa 30. apríla 2024 t. j. utorok o 16,30 hod. na Kamencoch  pri  Amfiteátri.                                                                             

Svojou prítomnosťou povzbudíte stavanie mája a udržiavanie tejto milej tradície..                                                                                

O kultúrny program sa postarajú Zborovskí heligonkári.

Prichystané bude aj malé občerstvenie.

Tešíme sa na Vás.