Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre referendum v roku 2023

ou.klubina@gmail.com

V Klubine, dňa 07.12.2022

Mgr. Božena Poliačková, starostka obce

Úradné hodiny OcÚ Klubina: Pondelok: 07.00 hod – 15.00 hod
Utorok: 07.00 hod – 15.00 hod
Streda: 07.00 hod – 17.00 hod
Štvrtok: 07.00 hod – 15.00 hod
Piatok: 07.00 hod – 13.00 hod