Rozdelenie poslancov podľa jednotlivých častí obce Klubina, za ktoré zodpovedajú: (pre obdobie 2018-2022)
Mgr. Ondrej Kubica
od č. s. 31 dole nižný koniec, za mostom u Tomčiaka a u Králika
Daniela Zajačiková
dvor u Kristusa a od obchodu po Šimkov dvor
Viktor Podmanický
Šimkov dvor a Čutkov dvor až po Obecný úrad
Bc. Pavol Kubica
Škorvacky dvor
PaedDr. Janka Jašková
od Domu Nádeje okolo Famchopa, od OcÚ po Kukučkov dvor
Jozef Lipták
Kukučkov dvor až po stavebniny
Jozef Baričiak
dvor Pod pálenicou a druhá strana smerom do Kubín