Rozdelenie poslancov

podľa jednotlivých častí obce Klubina, za ktoré zodpovedajú: (pre obdobie 2018-2022)

Mgr. Ondrej Kubica

od č. s. 31 dole nižný koniec, za mostom u Tomčiaka a u Králika

Daniela Zajačiková

dvor u Kristusa a od obchodu po Šimkov dvor

Viktor Podmanický

Šimkov dvor a Čutkov dvor až po Obecný úrad

Bc. Pavol Kubica

Škorvacky dvor

PaedDr. Janka Jašková

od Domu Nádeje okolo Famchopa, od OcÚ po Kukučkov dvor

Jozef Lipták

Kukučkov dvor až po stavebniny

Jozef Baričiak

dvor Pod pálenicou a druhá strana smerom do Kubín