sobd2021 logo2

 Na základe zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov práve prebieha sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky.

Ku dňu 25.03. 2021 sa v našej obci ščítalo 472 obyvateľov (85,66 %). Aj keď je ešte stále priestor na elektronické sčítanie cez www.scitanie.sk do 31. 3. 2021, prosíme občanov, aby pristupovali zodpovedne k tejto výzve a sčítali sa všetky osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v obci Klubina.