Vážení občania,
oznamujeme Vám, že spoločnosť SEVAK, a.s. dňa 19.1.2023 to je dnes, začína odpisovať stav vodomerov, preto Vás žiadame, aby ste povereným pracovníkom spoločnosti sprístupnili vodomery, vodomerné šachty.
Stav vodomeru môžete nahlásiť aj na tel. č. 0907 672 119, p. Štrba.