Základná škola s materskou školou Klubina, Klubina 157, 023 04  Stará Bystrica

O Z N A M

Riaditeľstvo ZŠ s  MŠ Klubina oznamuje, že termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre šk. rok 2023/2024 je od 1. mája  do 31. mája 2023 v ZŠ s MŠ Klubina.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe

  • písomnej žiadosti zákonného zástupcu (poskytne ju MŠ alebo elektronicky),
  • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Mgr. Miriam Dudeková

riaditeľka školy