Celodenné parkovanie áut na miestnych komunikáciách je problém, ktorý sa netýka len našej obce. Súčasťou miestnych komunikácií sú aj priľahlé verejné priestranstvá a priľahlé obratiská, ďalej len „miestne komunikácie“. Vyzývame preto občanov, ktorí sústavne parkujú svoje osobné motorové vozidlá na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách, aby si svoje autá zaparkovali vo svojom vlastnom dvore, na vlastnom pozemku a nezamedzovali tak premávke na miestnych komunikáciách. Chodci musia ísť po strede cesty a pri dnešnej premávke je to dosť nebezpečné, autá ohrozujú chodcov. Dlhodobé parkovanie vozidiel v obci nie je možné, nakoľko obec nemá na takéto parkovanie vytvorené miesto ani podmienky. Takýmto parkovaním sa bráni riadeniu a nerušenému užívaniu verejných priestranstiev, miestnych komunikácií obyvateľom obce ako aj iným občanom. V úzkych uličkách to robí problém vozidlám záchrannej zdravotnej služby, požiarnym vozidlám, smetiarom, v čase zvozu komunálneho odpadu a pri údržbe ciest, pretože sa tam autá nemôžu dostať, musia cúvať. Ide najmä o úzke uličky, kde sú autá zaparkované po oboch stranách.