V zmysle ROZHODNUTIA PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SR zo dňa 04.11.2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady SR

u t v á r a m

na území obce Klubina 1 volebný okrsok pre voľby do Národnej rady SR a

u r č u j e m

volebnú miestnosť sálu Obecného úradu v Klubine.

V Klubine, dňa 25.11.2019

Mgr. Božena Poliačková, starostka obce