Pozdravujem 

Prajem Vám, aby ste si počas vianočných sviatkov užívali pokoj, oddych a spomalenie z každodenných stresov.

Nech sa tento vianočný čas dotkne našich sŕdc a naplní ich láskou.

Želám Vám najmä veľa zdravia, lebo je tým najvzácnejším, najkrehkejším a nenahraditeľným darom.

Nech pravý zmysel Vianoc naplní naše srdcia radosťou a domov mnohými požehnaniami.

Ďakujem Vám za pomoc a spoluprácu v roku 2023, zároveň Vám prajem vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života v novom roku 2024 S pozdravom a prianím pekného dňa

Mgr. Božena Poliačková
starostka obce