Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

ou.klubina@stonline.sk


V Klubine, dňa 28. januára 2019

Mgr. Božena Poliačková, starostka obce