ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 1. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
v priloženom dokumente: 2019_028

Informácie pre voliča
v priloženom dokumente: EP19_InformáciaA5