Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

 

ou.klubina@gmail.com

 

V Klubine, dňa 02.12.2019

Mgr. Božena Poliačková, starostka obce