Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

 

ou.klubina@gmail.com

 

V Klubine, dňa 02.12.2019

Mgr. Božena Poliačková, starostka obce