Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

ou.klubina@gmail.com

V Klubine, dňa 03.08.2022

Mgr. Božena Poliačková, starostka obce