Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

ou.klubina@gmail.com

V Klubine, dňa 03.08.2022

Mgr. Božena Poliačková, starostka obce

Úradné hodiny OcÚ Klubina:
Pondelok: 07.00 hod – 15.00 hod
Utorok: 07.00 hod – 15.00 hod
Streda: 07.00 hod – 17.00 hod
Štvrtok: 07.00 hod – 15.00 hod
Piatok: 07.00 hod – 13.00 hod