V prílohe si môžete pozrieť informácie k Uzneseniu vlády Slovenskej republiky č.111 z 11.marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

Všetky informácie nájdete v nasledujúcom dokumente: Vyhlásenie MS na území SR