Spoločnosť SEVAK a.s. ako investor ukončila v roku 2022 v obci Klubina stavbu spolufinancovanú z Kohézneho fondu Európskej únie “Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie vôd regiónu Stredné Kysuce” a vytvorila podmienky na pripojenie Vašej nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.

Na základe uvedeného Vás spoločnosť SEVAK a.s. vyzýva, aby ste svoju nehnuteľnosť pripojili na verejnú kanalizáciu v čo najkratšom termíne.

Výzva na pripojenie na verejnú kanalizáciu spolu so “Žiadosťou o pripojenie novej kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu” Vám bude doručená na adresu poverenými pracovníkmi obce Klubina.