Vážení spoluobčania, vyzývame Vás, aby ste za zníženej viditeľnosti (hmla, dážď, sneženie, tma) v hmlistom jesennom počasí zvýšili svoju pozornosť, používaním reflexných prvkov (pásky, odrazy, vesty) na svojom odeve v zmysle zákona. Za pochopenie ďakujeme