Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

VZN Obce
Názov Stiahnuť súbor
Protokol o skúške vzorky vody č. 2431 2019
  1 súbor      0 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Protokol o skúške vzorky vody č. 2430 2019
  1 súbor      0 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Záverečný účet obce za rok 2018
  1 súbor      4 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Uznesenia – 19.06.2019
  1 súbor      3 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zápisnica – 19.06.2019
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 – návrh
  1 súbor      4 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Súhrnné správy 1.Q 2019
  1 súbor      4 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zápisnica – 20.03.2019
  1 súbor      2 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Uznesenia – 20.03.2019
  1 súbor      2 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Súhrnné správy 4.Q 2018
  1 súbor      2 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor