Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

VZN Obce
Názov Stiahnuť súbor
Protokol o skúške vzorky vody č. 2545
  1 súbor      1 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Protokol o skúške vzorky vody č. 2224
  1 súbor      1 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Protokol o skúške vzorky vody č. 1003
  1 súbor      1 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Príloha č. 1 k záverečnému účtu za rok 2017
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Schválený záverečný účet za rok 2017
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Protokol o skúške vzorky vody č. 2545
  1 súbor      1 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Protokol o skúške vzorky vody č. 1747
  1 súbor      1 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Protokol o skúške vzorky vody č. 1097
  1 súbor      1 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Projekt "Poseďme si spolu"
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Záverečný účet – rok 2016
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor