Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

VZN Obce
Názov Stiahnuť súbor
Návrh záverečného účtu obce za rok 2018
  1 súbor      0 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Návrh VZN č. 1/2019
  1 súbor      0 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 – návrh
  1 súbor      0 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Súhrnné správy 1.Q 2019
  1 súbor      0 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Súhrnné správy 4.Q 2018
  1 súbor      0 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Protokol o skúške vzorky vody č. 2545
  1 súbor      2 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Protokol o skúške vzorky vody č. 2224
  1 súbor      2 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Protokol o skúške vzorky vody č. 1003
  1 súbor      2 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 – návrh
  1 súbor      0 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zápisnica – 24.10.2018
  1 súbor      0 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor