ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce


Obec Klubina uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

Kandidáti:
1.Viktor Podmanický, 33 r., SZČO, nezávislý kandidát
2. Božena Poliačková, Mgr., 46 r., starostka obce, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Klubine

Obec Klubina uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 7

Kandidáti:
1. Jozef Baričiak, 40 r., murár, SMER – sociálna demokracia
2. Janka Jašková, PaedDr., 54 r., učiteľka ZŠ, Slovenská národná strana
3. Ľubomír Jurišta, 53 r., strojník, SME RODINA – Boris Kollár
4. Ondrej Kubica, Mgr., 52 r., súkromný podnikateľ, SMER – sociálna demokracia
5. Pavol Kubica, Bc., 32 r., obchodný riaditeľ, SMER – sociálna demokracia
6. Vladimír Lieskovan , 39 r., živnostník, SME RODINA – Boris Kollár
7. Jozef Lipták, 50 r., mechanik, SMER – sociálna demokracia
8. Marcela Podmanická, PaedDr., 43 r., KM Čadca - korektúra, Slovenská národná strana
9. Viktor Podmanický, 33 r., SZČO, nezávislý kandidát
10. Peter Pochyba, 39 r., SZČO, SMER – sociálna demokracia
11. Božena Poliačková, Mgr., 46 r., starostka obce, SMER – sociálna demokracia
12. Ján Šurkala, 45 r., tesár, SMER – sociálna demokracia
13. Daniela Zajačiková, 60 r., samostatný administratívny pracovník, Slovenská národná strana