Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Klubina za rok 2021

Obec KLUBINA, Obecný úrad Klubina 67, 023 04, okres Čadca IČO: 00314 056              tel. č.:  041/4395 123, 0918 562 896          e-mail: obec@klubina.sk starosta@klubina.sk DIČ: 2020553051                                                            ...

Odpočet vodomerov v obci

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Žilina, oznamujú občanom obce Klubina, že od 10.01.2022 do 12.01.2022 v čase od 8,00 hod do 14,00 hod budú zamestnanci spoločnosti vykonávať odpočet vodomerov. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia, vzhľadom...

Parte – Mons. Ladislav Stromček

Mons. Ladislav Stromček, prvý generálny vikár Žilinskej diecézy, zaopatrený sviatosťami, odovzdal svoj život Stvoriteľovi dňa 14. decembra 2021 v 62. roku života a v 34. roku kňazstva.Svätú omšu s pohrebnými obradmi bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup,...