Sčítavanie obyvateľov 2021

Sčítanie obyvateľov v roku 2021 prvýkrát vo svojej viac ako storočnej histórii bude plne elektronické. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova a vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Na sčítanie postačí mobil, tablet či notebook...

SSD Elektrická prípojka rýchlejšie a bez papierov

TLAČOVÁ SPRÁVA 17.12.2020 Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne státie v rade na pošte a žiadne čakanie na obálku s vyjadrením....

Rozhodnutie Ministerstva školstva

ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. ovýchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov rozhoduje takto: Vianočné prázdniny sa v školskom roku...