OZNAM SEVAK a.s. – mimoriadny odpočet vody

Spoločnosť SEVAK a.s. oznamuje svojím odberateľom, že od 29.01.2024 prebieha v obci Klubina mimoriadny odpočet vody. Žiadame obyvateľov, aby sprístupnili povereným pracovníkom spoločnosti SEVAK a.s. vstup k vodomerom (pivnica, vodomerná...

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – Hlasovací preukaz

Volič (občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku), ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky môže voliť vo volebnej miestnosti, v ktorej zozname voličov je zapísaný podľa miesta svojho trvalého pobytu. Volič, ktorý...