Odpočet vodomerov v obci

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Žilina, oznamujú občanom obce Klubina, že od 10.01.2022 do 12.01.2022 v čase od 8,00 hod do 14,00 hod budú zamestnanci spoločnosti vykonávať odpočet vodomerov. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia, vzhľadom...

Parte – Mons. Ladislav Stromček

Mons. Ladislav Stromček, prvý generálny vikár Žilinskej diecézy, zaopatrený sviatosťami, odovzdal svoj život Stvoriteľovi dňa 14. decembra 2021 v 62. roku života a v 34. roku kňazstva.Svätú omšu s pohrebnými obradmi bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup,...

Oznam farského úradu

Farnosť Stará Bystrica oznamuje, že počas platnosti súčasných obmedzení je možné na nedeľné sväté omše aj u nás v Klubine využiť možnosť prihlasovania. Od počtu prihlásených bude závisieť počet omší. Podľa platných obmedzení môžu byť na svätej omši v interiéri iba...