Štúdia triedeného odpadu

OZV NATUR-PACK dnes pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa Zeme na svojej webovej stránke zverejnila unikátnu štúdiu, v ktorej spracováva prvých 100 analýz triedeného zberu. Ide o počin, aký v odpadovom hospodárstve nemá obdobu. Neexistuje totiž presnejší...

Výzva na pripojenie na verejnú kanalizáciu

Spoločnosť SEVAK a.s. ako investor ukončila v roku 2022 v obci Klubina stavbu spolufinancovanú z Kohézneho fondu Európskej únie “Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie vôd regiónu Stredné Kysuce” a vytvorila podmienky na pripojenie Vašej...

Odpočet vodomerov v obci

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Žilina, oznamujú občanom obce Klubina, že od 01.04.2022 do 05.04.2022 v čase od 9,00 hod do 14,00 hod budú zamestnanci spoločnosti vykonávať odpočet vodomerov. Odporúčame odberateľom, aby stav vodomeru umiestneného...

Aktuálne z pomoci Ukrajine na Kysuciach

Primátori a starostovia Kysúc sa dnes stretli na pozvanie prednostu Okresného úradu v Čadci, JUDr. Romana Repu za jedným stolom, aby spoločne koordinovali pomoc Ukrajine. Spoločne sa zhodli, že každá pomoc je dôležitá, preto aj my Kysučania podávame pomocnú ruku. Milí...

Zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2022/2023

OZNAM Zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2022/2023 Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Klubina v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (Školský zákon) a v zmysle VZN Obce Klubina č. 1/2015 oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1....