Poďme spoločne bojovať za nás všetkých – verejný protest!

Vážení spoluobčania, vzhľadom na neúnosnú situáciu spôsobenú energetickou krízou, vysokou mierou inflácie, prijímaním zákonov a nariadení Vlády Slovenskej republiky, ktoré majú veľký vplyv na rozvrat financií samospráv, sa mestá a obce naprieč celým Slovenskom...

Zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2023/2024

OZNAM Zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2023/2024 Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Klubina v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (Školský zákon) a v zmysle VZN Obce Klubina č. 1/2015 oznamuje rodičom budúcich prvákov,...