Oznam detskej ambulancie

Detská ambulancia MUDr. Ladislava Surovku v Starej Bystrici  oznamuje, že v termíne od 09.03.2021 až do odvolania neordinuje z dôvodu PN. Zastupuje MUDr. Tischler v Zborove nad Bystricou v čase od 07.00 h do 13.00 h.                                                   ...

OZNAM O ORGANIZÁCII VYUČOVANIA OD 15.03.2021.

V súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 2.3.2021, v súlade s uznesením Krízového štábu obce Klubina zo dňa 12.3.2021 a v súlade s usmernením RUVZ v Čadci bude Základná škola s materskou školou v Klubine pokračovať od 15.3.2021...