Protestná iniciatíva v mestách a obciach

Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien...

SEVAK – odpis stavu vodomerov

Vážení občania,oznamujeme Vám, že spoločnosť SEVAK, a.s. dňa 19.1.2023 to je dnes, začína odpisovať stav vodomerov, preto Vás žiadame, aby ste povereným pracovníkom spoločnosti sprístupnili vodomery, vodomerné šachty.Stav vodomeru môžete nahlásiť aj na tel. č. 0907...