Výzva na pripojenie na verejnú kanalizáciu

Spoločnosť SEVAK a.s. ako investor ukončila v roku 2022 v obci Klubina stavbu spolufinancovanú z Kohézneho fondu Európskej únie “Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie vôd regiónu Stredné Kysuce” a vytvorila podmienky na pripojenie Vašej...

Kanalizácia – projekty

Výkresy projektovej dokumentácie: klikni: B3-1_1 klikni:B3-1_2 klikni:B3-1_3 klikni:B3-1_4 klikni:B3-1_5