Úrad verejného zdravotníctva SR – Verejná vyhláška

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia                      Informácia v priloženom dokumente   –  Rozhodnutie, verejná vyhláška HH SR