Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – Hlasovací preukaz

Volič (občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku), ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky môže voliť vo volebnej miestnosti, v ktorej zozname voličov je zapísaný podľa miesta svojho trvalého pobytu. Volič, ktorý...

OZNAM

Obecný úrad v Klubine bude dňa  28.08.2023 /pondelok/  30.08.2023 /streda/ 31.08.2023 /štvrtok/ ZATVORENÝ z dôvodu čerpania RD. V prípade neodkladných záležitostí kontaktujte: Mgr. Božena Poliačková, tel. č.: 0918 562 896 Renáta Muchová, tel. č.:...

Voľby do Národnej rady SR 2023 – Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu....