Výzva na predkladanie ponúk – “Poď sa s nami hrať!”

informácie v priloženom dokumente: Výzva na predkladanie ponúk Poď sa s nami hrať! Final podľa metodiky (1)-1 informácie v priloženom dokumente:Príloha č. 1 špecifikácia-1 informácie v priloženom dokumente:Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií informácie v priloženom...