• Verzia
  • Stiahnuť 13
  • Veľkosť súboru 14.19 KB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 21.06.2017
  • Posledná aktualizácia 28.06.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Klubina č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Klubina

VZN č. 12017