• Verzia
  • Stiahnuť 1
  • Veľkosť súboru 0.32 KB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 06.10.2021
  • Posledná aktualizácia 07.10.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena č.: MZ 386/2016/ZoZVB 246/2021, k.ú. Klubina, č. zmluvy SEVAK: 889/2021

Zmluva o zriadení vecného bremena