Zverejňovanie Zmlúv
Názov Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Koňušík Miroslav
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Piteková Lenka
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Šnegoňová Anna
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Sýkorová Jana
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Škorvagová Mária
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Brandysová Alena
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Chrumková Zuzana
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Juranová Anna
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Lipták Jozef
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Kuricová Marcela
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Gardlová Justína
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Tvrdíková Alžbeta
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Lieskovan Vladimír
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Kameniščáková Margaréta
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Muchová Martina
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Backová Martina
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Fojtíková Jozefa
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Fuček Ján
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Mucha Ján
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Mitková Elena
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Koňuch František
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Fojtík Ján
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Poništová Štefánia
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Poništová Štefánia
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Pochybová Anna
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Kubica Pavol
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Baričiaková Emília
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Šurkalová Jozefa
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Králiková Mária
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Škorvagová Zdenka
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Rusnáková Zdenka
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Gajdošíková Justína
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Lieskovanová Anna
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Jedinák Peter
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Neslušanová Irena
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Lipták Ľudovít
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Koňuch Ondrej
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Kuglerová Emília
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Kučáková Jana
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Tomčalová Anna
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Tomčiak Vladimír
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Dudek Jozef
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Kováčová Anna
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Jašková Mária
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Jurištová Margita
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Kubaščiková Anna
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Bardáčová Mária
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Baričiak Jozef
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Mesárošová Viera
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Fojtík Anton
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Baričiaková Anna
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Poliačková Božena, Mgr.
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Koňuchová Helena
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Minárová Mária
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Jedinák Róbert
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Škorvaga Roman
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Piteková Helena
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Škorvagová Jarmila
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Antoniaková Mária
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Tomčiak
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Jedinák
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Milatová
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Stredoslovenská energetika, a.s.
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Komunálna poisťovňa
  1 súbor      4 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – EKORDA, s.r.o.
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dodatok č. 1- Ministerstvo hospodárstva SR – Príloha č. 3
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dodatok č. 1- Ministerstvo hospodárstva SR – Príloha č.2
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dodatok č. 1- Ministerstvo hospodárstva SR – Príloha č. 1
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dodatok č. 1- Ministerstvo hospodárstva SR
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – DHZ Klubina
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o bežnom účte – Prima banka Slovensko, a.s.
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Michal Baričiak
  1 súbor      12 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Michal Baričiak
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – ENVI – PAK, a.s.
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – METAL SERVIS Recycling s.r.o.
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – SLOVGRAM
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva s ENVI – PAK, a.s.
  1 súbor      4 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o poskytnutí dotácie so Žilinským samosprávnym krajom
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o poskytnutí fin. dotácie – TJ Rozkvet Klubina
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zamestnávateľská zmluva
  1 súbor      11 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o umiestnení zbernej nádoby na použitý odev a textil – zrušenie
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – TES Media, s.r.o.
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr s MADE spol. s.r.o.
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Licenčná zmluva s MADE spol. s.r.o.
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o dielo: "Prestavba, prístavba a stavebné úpravy bývalej MŠ na centrum komunitných a spolkových aktivít Klubina"
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o dielo Dodatok č.1 na stavbu: ,, Výstavba multifunkčného ihriska pre deti a mládež v obci Klubina ".
  1 súbor      13 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
poistka Kamery
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
poistka ihrisko
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
poistka VO
  1 súbor      4 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o vykonaní práce č.017/2015
  1 súbor      13 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o dielo č142/OPP/RHŽP-67/2015
  1 súbor      11 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (B) č. 31/005/15
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dohoda o vykonaní biankozmenky č. 31/005/15
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
  1 súbor      11 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o výpožičke č.KRHZ-ZA-R-570-014/2015
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Klubina zmluva
  1 súbor      18 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o spolupráci
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva Multifunkčné ihrisko
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor