Zverejňovanie Zmlúv
Názov Stiahnuť súbor
Zmluva o dielo: "Prestavba, prístavba a stavebné úpravy bývalej MŠ na centrum komunitných a spolkových aktivít Klubina"
  1 súbor      15 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o dielo Dodatok č.1 na stavbu: ,, Výstavba multifunkčného ihriska pre deti a mládež v obci Klubina ".
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
poistka Kamery
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
poistka ihrisko
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
poistka VO
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o vykonaní práce č.017/2015
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o dielo č142/OPP/RHŽP-67/2015
  1 súbor      12 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (B) č. 31/005/15
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dohoda o vykonaní biankozmenky č. 31/005/15
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
  1 súbor      12 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o výpožičke č.KRHZ-ZA-R-570-014/2015
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Klubina zmluva
  1 súbor      19 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o spolupráci
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva Multifunkčné ihrisko
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o poskytnutí dotácie na kamerový systém
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva Kamerový systém
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva multifunkčné ihrisko
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva Kristek – byt
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva Pitek – byt
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Mandátna zmluva
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o poskytnutí služby
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Mandátna Zmluva
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor