Zverejňovanie Zmlúv
Názov Stiahnuť súbor
Zmluva o poskytnutí fin. dotácie – TJ Rozkvet Klubina
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zamestnávateľská zmluva
  1 súbor      16 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o umiestnení zbernej nádoby na použitý odev a textil – zrušenie
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – TES Media, s.r.o.
  1 súbor      13 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr s MADE spol. s.r.o.
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Licenčná zmluva s MADE spol. s.r.o.
  1 súbor      11 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR
  1 súbor      12 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o dielo: "Prestavba, prístavba a stavebné úpravy bývalej MŠ na centrum komunitných a spolkových aktivít Klubina"
  1 súbor      19 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o dielo Dodatok č.1 na stavbu: ,, Výstavba multifunkčného ihriska pre deti a mládež v obci Klubina ".
  1 súbor      18 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
poistka Kamery
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
poistka ihrisko
  1 súbor      11 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
poistka VO
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o vykonaní práce č.017/2015
  1 súbor      18 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o dielo č142/OPP/RHŽP-67/2015
  1 súbor      16 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (B) č. 31/005/15
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dohoda o vykonaní biankozmenky č. 31/005/15
  1 súbor      13 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
  1 súbor      16 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o výpožičke č.KRHZ-ZA-R-570-014/2015
  1 súbor      12 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Klubina zmluva
  1 súbor      23 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o spolupráci
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva Multifunkčné ihrisko
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o poskytnutí dotácie na kamerový systém
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva Kamerový systém
  1 súbor      13 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva multifunkčné ihrisko
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva Kristek – byt
  1 súbor      13 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva Pitek – byt
  1 súbor      11 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Mandátna zmluva
  1 súbor      11 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o poskytnutí služby
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Mandátna Zmluva
  1 súbor      13 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor