V prílohe nájdete informácie od Železničnej spoločnosti Slovensko a o zmenách v grafikone a rovnako aj informácie o tom ako je možné vrátiť cestovný doklad.

Informácie získate kliknutím na nasledujúci odkaz: Usmernenie ZSSK