Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

VZN Obce
Názov Stiahnuť súbor
Všeobecne záväzné nariadenie obce Klubina č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Klubina
  1 súbor      12 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
VZN o odpadoch
  1 súbor      43 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
VZN č2/2015
  1 súbor      52 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
VZN č01/2015 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
  1 súbor      18 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor