Výzva na pripojenie na verejnú kanalizáciu

Spoločnosť SEVAK a.s. ako investor ukončila v roku 2022 v obci Klubina stavbu spolufinancovanú z Kohézneho fondu Európskej únie “Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie vôd regiónu Stredné Kysuce” a vytvorila podmienky na pripojenie Vašej...

Oznam farského úradu

Farnosť Stará Bystrica oznamuje, že počas platnosti súčasných obmedzení je možné na nedeľné sväté omše aj u nás v Klubine využiť možnosť prihlasovania. Od počtu prihlásených bude závisieť počet omší. Podľa platných obmedzení môžu byť na svätej omši v interiéri iba...

UPOZORNENIE POLÍCIE

            Nakoľko  v posledných dňoch  polícia  v okrese Čadca zaznamenala opakované pokusy o podvodné vylákanie  finančnej hotovosti  najmä od  seniorov, ...