Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – Informácie pre voliča

Voľbydo Európskeho parlamentuna území Slovenskej republiky Informácie pre voliča Dátum a čas konania volieb Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 8. júna 2024 od 7:00 do 22:00 h. Právo voliť Právo voliť do Európskeho...

Voľby do Európskeho parlamentu 2024-Hlasovací preukaz

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: ou.klubina@gmail.com Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname...

O Z N A M

Ordinácia všeobecného lekára MUDr. Zuzany Mikulášovej v Krásne nad Kysucou  oznamuje svojim pacientom, že od 26.03.2024 do 29.03.2024 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje MUDr. Aurélia Kasajová v Krásne nad Kysucou.