Oznamy zoradené v chronologickom poradí

Výzva pre majiteľov psov!

Vážení občania – majitelia a držitelia psov, žiadame Vás o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch a príbytkoch, nakoľko ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov našej obce. Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z. v...