Oznamy zoradené v chronologickom poradí

Zoznam kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Obec Klubina uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných...

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY – OD 10. 9. 2018

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že otvorenie prevádzky materskej školy pre školský rok 2018/2019 sa z technických príčin odkladá na 10. septembra 2018. Za pochopenie ďakujeme. Zahájenie školského roka 2018/2019 pre žiakov základnej školy bude dňa 3. septembra 2018 o...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Hlavným cieľom projektu je znižovať vznik BRKO a znižovať podiel BRKO v zmesovom komunálnom odpade, ako aj zníženie množstva skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Informácie v priloženom dokumente:...

VOĽBY 2018 – Zapisovateľka

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 Zapisovateľka miestnej volebnej komisie: Ing. Jana Kasáková Sídlo: Obec Klubina, Klubina č. 67 Číslo telefónu: 041/4395123 e-mailová adresa: ou.klubina@stonline.sk Úradné hodiny: pondelok: 7:00 - 15:00 utorok: nestránkový deň...

Určenie volebného obvodu a počet poslancov OZ

Obecné zastupiteľstvo Obce Klubina na základe uznesenia č. 10/2018 zo dňa 21.03.2018 schválilo a) jeden volebný obvod v obci Klubina pre voľby do orgánov miestnej samosprávy na volebné obdobie 2018- 2022 b) 7 poslancov v obci Klubina, pre voľby do orgánov miestnej...

OZNÁMENIE o počte obyvateľov obce Klubina

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí   Podľa § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Klubina oznamuje, že mala...

Predajný pult na sviečky

V predajnom pulte sa predávajú sviečky s dobou horenia cca 4 dni ( doba horenia je ovplyvnená vonkajšou teplotou) Sviečky sú vyrobené na Slovensku (firma Darapol, s.r.o.) Umiestňujú sa do lampášov a sklenených kahancov. Sú vhodné na vonkajšie použitie. Vyrobené sú z...

Vakcinácia proti besnote

Vakcinácia psov proti besnote sa v obci Klubina uskutoční 16.06.2018 /t.j. sobota/ od 10:30 hod. do 11:30 hod.