Úradná Tabuľa

Zoznam kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Obec Klubina uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných...

Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa Námietka dotknutej osoby a žiadosť o výmaz OÚ Súhlas so spracovaním osobných údajov GDPR Vážení občania Žiadosť na obmedzenie spracúvania osobných údajov GDPR Žiadosť o výmaz osobných údajov...