Stavebný úsek

Názov
Úradná tabula, VZN; 13.12.2019
Úradná tabula, VZN; 13.12.2019
Úradná tabula, VZN; 10.11.2021
VZN; 14.07.2021
VZN; 20.12.2022
VZN; 29.03.2023
VZN; 07.12.2021
Úradná tabula, VZN; 13.12.2018
VZN; 08.12.2022
VZN; 08.12.2022
VZN; 08.12.2022
VZN; 08.12.2022
VZN; 28.06.2017
VZN; 20.12.2022
VZN; 20.12.2022
VZN; 20.12.2022
VZN; 20.12.2022
Úradná tabula, VZN; 14.12.2023
Úradná tabula, VZN; 14.12.2023
Úradná tabula, VZN; 14.12.2023
Úradná tabula, VZN; 14.12.2023
VZN; 02.07.2019
VZN; 14.07.2021
VZN; 16.07.2021
VZN; 20.04.2021
VZN; 14.07.2021
VZN; 01.02.2016
Úradná tabula, VZN; 15.06.2018
VZN; 07.12.2017
Úradná tabula, VZN; 15.06.2018
VZN; 02.10.2017
VZN; 07.10.2021
VZN; 07.10.2021
VZN; 14.07.2021
VZN; 14.07.2021