Oznamy a dokumenty k mimoriadnym situáciám

V súvislosti so zavedením opatrení na ochranu obyvateľstva a subjektov pred šírením ochorenia COVID-19 Vám obec Klubina na tomto mieste prináša všetky dôležité informácie týkajúce sa aktuálnej situácie a zvolených postupov ochrany a prevencie. Venujte im náležitú pozornosť!

Výzva občanom

Drahí farníci, občania, milí priatelia! V súvislosti s prebiehajúcou pandémiou koronavírusu všetkých farníkov úctivo prosím a vyzývam, aby sme všetci starostlivo dodržiavali nariadenia a obmedzenia štátnych úradov a miestnych samospráv. Niektoré nariadenia a...

COVID-19: Pomoc sebe a druhým

V odkaze nižšie nájdete informácie o to čo robiť, ak ochoriete a čo môžu urobiť ostatná, aby podporili najohrozenejších ľudí Pomoc sebe a druhým...

Čo robiť ak ste chorý?

V odkaze nižšie nájdete informácie o tom, ako postupovať ak ste chorý a ste pozitívny, poprípade máte podozrenie na ochorenie COVID-19 Čo robiť, ak ste...

10 Odporúčaní ak ste doma ( COVID-19)

Na odkaze nižšie nájdete infografiku s informáciami o tom, ako by sa občania mali správať v domácnosti v spojení s ochorením COVID-19 Odkaz na infografiku: 10 odporúčaní keď ste doma...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia“ . Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva...