Oznamy a dokumenty k mimoriadnym situáciám

V súvislosti so zavedením opatrení na ochranu obyvateľstva a subjektov pred šírením ochorenia COVID-19 Vám obec Klubina na tomto mieste prináša všetky dôležité informácie týkajúce sa aktuálnej situácie a zvolených postupov ochrany a prevencie. Venujte im náležitú pozornosť!

Oznam (farského úradu) ohľadom bohoslužieb • Ďakujeme všetkým za doterajšiu trpezlivosť a disciplinovanosť pri dodržiavaní opatrení a obmedzení. Prosíme, aby sme v tomto vytrvali aj vo fáze ich uvoľňovania. • Od 6. mája sa znova slávia verejné bohoslužby. V tejto fáze...

Pomoc pre živnostníkov a zamestnancov, ktorým poklesli tržby

Mimoriadna situácia, ktorá je zapríčinená pandémiou koranavírusu postihla aj našich drobných remeselníkov, živnostníkov ale aj ľudí, ktorí robili rôzne služby a zatvorením prevádzok stratili príjem. Vláda prijala podmienky na podporu udržania zamestnanosti v čase...

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207 zo 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov...

Výzva občanom

Drahí farníci, občania, milí priatelia! V súvislosti s prebiehajúcou pandémiou koronavírusu všetkých farníkov úctivo prosím a vyzývam, aby sme všetci starostlivo dodržiavali nariadenia a obmedzenia štátnych úradov a miestnych samospráv. Niektoré nariadenia a...