Oznamy a dokumenty k mimoriadnym situáciám

V súvislosti so zavedením opatrení na ochranu obyvateľstva a subjektov pred šírením ochorenia COVID-19 Vám obec Klubina na tomto mieste prináša všetky dôležité informácie týkajúce sa aktuálnej situácie a zvolených postupov ochrany a prevencie. Venujte im náležitú pozornosť!

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR

V prílohe si môžete pozrieť informácie k Uzneseniu vlády Slovenskej republiky č.111 z 11.marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na...

Usmernenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK)

V prílohe nájdete informácie od Železničnej spoločnosti Slovensko a o zmenách v grafikone a rovnako aj informácie o tom ako je možné vrátiť cestovný doklad. Informácie získate kliknutím na nasledujúci odkaz: Usmernenie...