informácie v priložených dokumentoch:


Výzva na predloženie ponuky vrátane prílohy č. 1 a č.2

Výzva na predloženie ponuky-príloha-1-2 (1)

Príloha č. 3 Výkaz výmer

SO01 Amfiteáter zadanie

SO01 Amfiteáter dažďová kanalizácia zadanie

SO01 Amfiteáter elektro zadanie

SO01 Amfiteáter lavičky zadanie

SO01 Amfiteáter sadové úpravy zadanie

SO01 Amfiteáter stavebná časť zadanie

Súhrnný list, rekapitulácia zadanie


SO02 Altánok zadanie

SO02 Altánok dažďová kanalizácia zadanie

SO02 Altánok elektro zadanie

SO02 Altánok stavebná časť zadanie

Súhrnný list a rekapitulácia zadanie

SO03 Spevnené plochy zadanie

SO03 Spevnené plochy a doplnky lavička pevne osadená zadanie

SO03 Spevnené plochy a doplnky odpadkový kôš zadanie

SO03 Spevnené plochy a doplnky sadové úpravy zadanie

SO03 Spevnené plochy a doplnky sedáky zadanie

SO03 Spevnené plochy a doplnky stojan na bicykle zadanie

SO03 Spevnené plochy a doplnky zadanie

Súhrnný list, rekapitulácia
Príloha č. 4

Príloha-4-Zmluva-o-dieloPríloha č. 5 – Projektová dokumentácia


Elektrická prípojka

Prípojka E-01

Prípojka E-02

Prípojka E-03

Prípojka technická správa


Elektro SO-01

Elektro SO-01 Technická správa

SO01 E-01

SO01 E-02

SO01 E-03


Elektro SO-02

Elektro SO-02 Technická správa

SO02 E-01

SO02 E-02

SO02 E-03SO 01 – Amfiteáter

0.1

0.2

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

SO 01 – obálka+obsah

Sprievodná správa

Súhrnná technická správa


SO 02 – Altánok

0.1

0.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

SO 02 – obálka+obsah

Sprievodná správa

Súhrnná technická správaSO 03 – Spevnené plochy + doplnky

0.1

0.2

3.1

3.2

3.3

3.4

SO 03 – obálka+obsah

Sprievodná správa

Súhrnná technická správa