informácie v priložených dokumentoch:

Výzva na predloženie ponuky vrátane prílohy č. 1 a č.2
Výzva na predloženie ponuky-príloha-1-2 (1)

Príloha č. 3 Výkaz výmer
SO01 Amfiteáter zadanie
SO01 Amfiteáter dažďová kanalizácia zadanie
SO01 Amfiteáter elektro zadanie
SO01 Amfiteáter lavičky zadanie
SO01 Amfiteáter sadové úpravy zadanie
SO01 Amfiteáter stavebná časť zadanie
Súhrnný list, rekapitulácia zadanie

SO02 Altánok zadanie
SO02 Altánok dažďová kanalizácia zadanie
SO02 Altánok elektro zadanie
SO02 Altánok stavebná časť zadanie
Súhrnný list a rekapitulácia zadanie

SO03 Spevnené plochy zadanie
SO03 Spevnené plochy a doplnky lavička pevne osadená zadanie
SO03 Spevnené plochy a doplnky odpadkový kôš zadanie
SO03 Spevnené plochy a doplnky sadové úpravy zadanie
SO03 Spevnené plochy a doplnky sedáky zadanie
SO03 Spevnené plochy a doplnky stojan na bicykle zadanie
SO03 Spevnené plochy a doplnky zadanie
Súhrnný list, rekapitulácia


Príloha č. 4
Príloha-4-Zmluva-o-dielo


Príloha č. 5 - Projektová dokumentácia
Elektrická prípojka
Prípojka E-01
Prípojka E-02
Prípojka E-03
Prípojka technická správa

Elektro SO-01
Elektro SO-01 Technická správa
SO01 E-01
SO01 E-02
SO01 E-03

Elektro SO-02
Elektro SO-02 Technická správa
SO02 E-01
SO02 E-02
SO02 E-03

SO 01 - Amfiteáter
0.1
0.2
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
SO 01 - obálka+obsah
Sprievodná správa
Súhrnná technická správa

SO 02 - Altánok
0.1
0.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
SO 02 - obálka+obsah
Sprievodná správa
Súhrnná technická správa

SO 03 - Spevnené plochy + doplnky
0.1
0.2
3.1
3.2
3.3
3.4
SO 03 - obálka+obsah
Sprievodná správa
Súhrnná technická správa